gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob
gob online
politiek sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Niek Wetzels….verenigingsman in hart en nieren.

KENNISMAKING MIT NIEK WETZELS OET OBBEEG

“Inmiddels een echte Obbeegtenaar, die zich vol inzet voor de leefbaarheid in de beide maasdorpen Obbeeg en Beeg en voor een bloeiend verenigingsleven”

In 1973 geboren in Heerlen, opgegroeid in Nieuwstadt maar nu al jaren in hart en nieren verbonden met Obbicht, inmiddels dus een echte Obbeegse jong!

Niek Wetzels woont samen met zijn vrouw Martine en hun kinderen Mathijs en Fleur in het mooie maasdorp Obbicht.

Niek nam al enkele malen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, wist nog geen raadszetel te bemachtigen, maar gaat er komende verkiezingen met volle inzet en inspiratie tegenaan om zoveel mogelijk voorkeursstemmen op zijn naam te verkrijgen. Niek heeft inmiddels als burgerraadslid zijn sporen een heel eind verdiend binnen de gob fractie.

Niek is werkzaam als applicatiebeheerder bij VDL. Een drukke baan maar nog altijd ruimte om actief te zijn voor verenigingen in het dorp. Hij is en voelt zich dan ook een echte verenigingsman. Als opgeleid wiskundige is hem logisch en analytisch nadenken niet vreemd. Daar moeten ze in de raad soms nog aan wennen. Niek benadert problemen graag van alle kanten om daarna met een doordachte oplossing te komen.

Vanuit zijn grote betrokkenheid bij het kerkdorp Obbicht, feitelijk bij beide maasdorpen Obbicht en Grevenbicht is Niek als voormalig bestuurslid van RKVV Obbicht en S.V. Argo, ( ), betrokken geraakt bij, en bestuurslid geworden van de stichting LOB. (Laefbaar Obbeeg en Beeg). Dé stichting die zorg draagt voor voorzieningen die bijdragen tot het instandhouden danwel verbeteren van de leefbaarheid van beide dorpen en zich in het bijzonder inzet voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in het middengebied tussen de woonkernen van Obbicht en Grevenbicht. Dit in het belang van de leefbaarheid in de beide maasdorpen Obbeeg en Beeg.

Zoals van een goede volksvertegenwoordiger en burgerraadslid verwacht mag worden staat Niek midden in de samenleving, midden in het verenigingsleven, vertegenwoordigt hij zijn kiezers binnen de politiek, de kiezers van zijn politieke groepering gob en alle inwoners van Sittard-Geleen. Niet enkel schreeuwen over problemen, maar mee denken en praten over oplossingen, is Niek meer op het lijf geschreven. Niet afwachten maar de handschoen oppakken door zijn mond open te trekken.

Niek komt vooral op voor de leefbaarheid in de beide maasdorpen. Daarom is het belangrijk dat er een toekomstbestendige basisschool (Integraal Kind Centrum) en diverse toekomstbestendige (sport)verenigingen voor de maasdorpen behouden blijven. Dit zijn belangrijke voorwaarden om jonge gezinnen te doen besluiten om zich in de maasdorpen te vestigen en niet te vertrekken naar elders.

Samen met zijn vrouw en kinderen wandelt Niek graag in en rondom Obbeeg en Beeg maar ook op andere plaatsen in onze mooie groene gemeente. Het valt hem echter op dat er meer moet gebeuren om het groen nog beter tot zijn recht te laten komen. Groen tussen de stoeptegels is hem een doorn in het oog.

Niek is intensief betrokken bij de werkgroep “sociaal maatschappelijk betrokken“ van gob. Het sociale gezicht van gob is voor hem een grote drijfveer om actief te zijn.

De passie en inzet voor de leefbaarheid in de maasdorpen Obbeeg en Beeg en hun verenigingen blijft voor Niek centraal in zijn inzet voor en in de gemeente Sittard-Geleen. Sittard-Geleen heeft nog zoveel potentie. Door nooit toe te geven aan pessimisme, gaat Niek uit van zijn eigen kracht. Vanuit zelfvertrouwen en optimisme knokt hij voor een mooie toekomst van Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 8 oktober 2021

Berry van Rijswijk