gob sittard
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob
gob politiek geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Jongerenloket verricht zeer waardevol werk voor en met jongeren.

gob in gesprek met het jongerenloket van de gemeente Sittard-Geleen

Namens de werkgroep jongeren van gob zijn Cliff Verjans en Marcel Claessens in gesprek gegaan met 2 ambtenaren van het jongerenloket van de gemeente Sittard-Geleen.

De insteek van het gesprek was om meer inzicht te krijgen in het werk van de medewerkers van het jongerenloket, de problematieken waarmee jongeren zich melden, het aantal jongeren dat zich meldt en de werkwijze van het jongerenloket.

De gedreven medewerkers hebben Cliff en Marcel een helder inzicht gegeven in de manier waarop gewerkt wordt.

Hieronder in het kort de bevindingen van het gesprek:

 • Het jongerenloket is er voor de jongeren van Sittard-Geleen, Beek en Stein
 • Circa 800 tot 1000 jongeren melden zich met een hulpvraag bij het jongerenloket en 2500 hulpvragen in totaal (inclusief voortijdig schoolverlaten en Leerplichtmeldingen)
 • De problemen waarmee jongeren zich melden zijn vooral:
 • Financiële problemen, denk hierbij aan (forse) schuldenproblematiek door leningen, abonnementen, geen inkomen (geen werk), het wordt de jeugd erg gemakkelijk gemaakt om een lening af te sluiten
 • Mentale/psychische problemen, onder andere door Corona met als gevolg lange wachtlijsten bij de GGZ
 • Woningnood; tekort aan geschikte woonruimtes en de betaalbaarheid van woningen, met als gevolg dat jongeren een zwervend bestaan leiden (slapen bij vrienden en bekenden)
 • Steeds vaker melden jongeren zich met meervoudige problematieken (o.a. een combinatie van bovenstaande zaken)
 • Als een jongere zich meldt wordt er gewerkt met 1 contactpersoon (1 regisseur)
 • Allereerst vindt er een intakegesprek plaats, waarin de 14 leefgebieden van de jongere in kaart worden gebracht om vervolgens te komen tot een plan van aanpak op de diverse leefgebieden, monitoren(regisseren) is dan het volgende dat de jongerenloketambtenaar doet
 • Daar waar nodig wordt gekeken naar het voorliggend veld en indien nodig wordt er zwaardere zorg ingezet
 • Voorkomen van terugval in de oude situatie heeft continue aandacht
 • Het jongerenloket draait samen met de Kredietbank een pilot  om dienstverlening naar jongeren te optimaliseren.
 • De jongerenconsulenten zijn aanwezig op scholen, doen aan huisbezoeken en zijn actief bezig om met de jongeren in contact te komen en te blijven
 • Bureau Coen is ingeschakeld en heeft een onderzoek gedaan naar de wijze van communiceren door de gemeente Sittard-Geleen richting jongeren. Bureau Coen is dit samen met de jongeren aan het oppakken. Hieruit zullen diverse aanbevelingen komen. Doel van het jongerenloket is om nog beter aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Zij willen vooral niet vanuit de ivoren toren zaken bedenken, maar vooral met de jongeren samen aan de slag gaan.

De beide ambtenaren hebben een uitgebreide toelichting gegeven op de hierboven genoemde zaken. Cliff en Marcel hebben het gesprek als zeer waardevol ervaren en zijn van mening dat het jongerenloket zeer waardevol werk verricht voor en met jongeren. Een onmisbare schakel in de ambtelijke organisatie.