gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob online
gob
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Henk Klooster…..en de gob familie

Hoe ik, Henk Klooster over de gob familie denk….. Ik ben nu drie jaar lid van gob en heb een paar dingen gedaan voor de gob familie.

Inmiddels kan ik vanwege ziekte niet zoveel doen, maar doet gob wel veel voor mij, zeker in deze moeizame tijd.

Ik word regelmatig gebeld om te informeren hoe het gaat. De gob’ers  waren er toen onze kleinzoon en zijn moeder in het ziekenhuis lagen en ook toen onze kleinzoon overleed.

Een telefoontje of een bos bloemen deed ons heel veel. Ook vind ik het fijn dat er zoveel jonge aanwas is bij  gob, dat is heel goed voor de toekomst van onze partij.

De raadsfractie onder leiding van Yvonne Salvino  doet zijn best om het de inwoners van Sittard-Geleen met zijn omliggende dorpen te helpen. Dit doen ook onze collegeleden ondanks de afstand vanwege het coronavirus.

Heb ik dan niks te klagen als rechtgeaarde Hollander? Ja, dat heb ik. Door de gehele gemeente zijn er plannen waar hard voor wordt gelopen, maar wat gebeurt er buiten de grote projecten als Zitterd Revisted  in het stadsdeel Sittard? Ik hoor daar weinig over.

Ik hoor altijd financieel zijn we rechts en sociaal links, dat vind ik tegenvallen. Ook het feit dat er steeds meer grote winkels vertrekken en niks voor terugkomt vind ik voor een toeristenstad in wording slecht. Het aanbod is mager voor een stad van 93.000 inwoners. Hiervan kan men toch nu niet alleen COVID-19 en internet de schuld geven.

Als ik dan lees dat er op sommige scholen in Zuid-Limburg geen inclusie is en participatie, en dat ik van een gewezen basisschool directeur hoor dat hij geen kinderen met beperkingen op school wil; er een school in onze gemeente is, die mensen die hun werk wel goed doen, ontslaat omdat volgens papier de leerresultaten niet goed zijn, dan zakt mijn broek af

Dus gob familie genoeg te doen en ik ben mij ervan bewust dat dit niet in vier jaar kan en nu zeker niet, maar met onze partijleider en wethouder Pieter Meekels en de raadsfractie onder leiding van Yvonne Salvino en alle hardwerkende mensen hierom heen moeten we er een nog mooiere stad van maken.

gob bedankt…….Henk Klooster