gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob geleen
gob sittard
gob online
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Uncategorized

gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake vragen verbreding Julianakanaal.

Geachte voorzitter, De verbreding van het Julianakanaal is een project dat al zo’n 3 jaar bezig is binnen de Gemeente Sittard-Geleen. Er is 3x een bouwkuip gemaakt en 2x is er een calamiteit ontstaan, waarbij de eerste prioriteit was om de situatie weer stabiel en veilig te krijgen. Bij de laatste calamiteit liep de bouwkuip […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake veiligheid jongeren stations gemeente Sittard Geleen 6 juli 2023.

Sittard-Geleen, 4 juli 2023 VERZONDEN 0 6 JULI 2023 Geachte mevrouw Knops, geachte heren Breidenbach en Kuburic, Op 5 juni 2023 hebben wij uw brief ontvangen met een aantal vragen ex. art. 43 RVO inzake “Veiligheid jongeren stations Sittard-Geleen”. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van een aantal incidenten welke met name in 2021, 2022 […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake maaibeleid gemeente SIttard-Geleen 22 juni 2023

Sittard-Geleen 21 juni 2023 VERZONDEN 2 2 JUNI 2023 Geachte heer Klee. Wij ontvingen op 25 mei 2023 uw art.43 brief d.d. 23 mei 2023 met vragen over het maaibeleid. Hieronder leest u onze reactie. Vraag 1 Kan het college aangeven hoe vaak en wanneer gemeentelijk gras gemaaid wordt ? Graag aangeven voor: a) sportvelden […]

Lees meer »
Moties en amendement

Op weg naar een groener kader in Sitard-Geleen.

Motie Op weg naar een groener kader in Sitard-Geleen De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 15 juni 2023 Constaterende dat: • Sittard-Geleen haar groen beleid over 7 beleidsdocumenten verspreid heeft beschreven. • De 7 beleidsdocumenten een zeer grote spreiding in verschijningsdatum vertonen van 2012 t/m 2022. • De 7 beleidsdocumenten met betrekking tot […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO over De Domijnen.

Geachte voorzitter, In november 2020 heeft adviesbureau BMC een rapport opgeleverd over de Evaluatie Cultuurbedrijf De Domijnen. De aanbevelingen uit dat rapport zijn (nagenoeg) volledig overgenomen door het college en de gemeenteraad. Aan de hand van de aanbevelingen uit het BMC-rapport en de gemeentelijke opdracht is De Domijnen (hierna: DD) aan de slag gegaan met […]

Lees meer »

Antwoord ex. art 43 RvO bouwplan voormalige school locatie Einighausen.

Sittard-Geleen, 31 januari 2023 VERZONDEN 0 2 FEB. 2023 Geachte mevrouw Verjans-Knops, Op 3 januari 2023 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO betreffende het bouwplan voormalige school locatie Einighausen. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1: Kunt u aangeven wanneer u bent geïnformeerd over deze beslissing van Mulleners Vastgoed. Op […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Klachten aanleg glasvezelkabels.

Sittard-Geleen, 8 augustus 2022 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake klachten aanleg glasvezelkabels Geachte voorzitter, De laatste weken hebben diverse raadsleden van gob klachten ontvangen over de aanleg van glasvezelkabels in onder andere de kernen Born en Buchten. De klachten hebben met name betrekking op de oplevering. Zodra de kabels zijn gelegd wordt de […]

Lees meer »

Advies geen grondwater gebruiken.

Vragen ex art. 43 RvO inzake Grondwatervervuiling DSM                                                                                 Sittard-Geleen, 8 juni 2022 VERZONDEN O 9 JUNI […]

Lees meer »
roeptoeter

College reageert op eenzijdig terugtrekken Wij Schwienswei.

Sittard-Geleen, 17 maart 2022 VERZONDEN 1 7 NWI 2022 Geachte leden van Wij Schwienswei, Op vrijdag 11 maart respectievelijk zaterdag 12 maart jl. hebben wij via sociale media vernomen dat u het vertrouwen in ons heeft opgezegd. Op zondagavond 13 maart heeft de heer Geelen per mail aangegeven dat de geplande afspraak van 27 maart […]

Lees meer »

EFFE FITSE: achterop bij gob!

EFFE FITSE: achterop bij gob! 1. Rond 11 uur start onze tocht vanaf, Industriestraat 6 in Sittard. Van daaruit fietsen we dwars door Limbricht, Einighausen en Guttecoven richting de markt in Born. Bij de plek waar straks de nieuwe entreevan het Kasteelpark komt stoppen we voor de 1ste keer. 2. Omstreeks 12 uur vervolgen we […]

Lees meer »

Aanpak voor verkeersveiligheid en overlast parkeerplaats Danikerbos.

Artikel 43 RvO vragen inzake (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden Sittard-Geleen, 27 juli 2021 VERZONDEN 2 9 juli 2021 Geachte mevrouw Wijnen, Op 26 mei hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over ‘(verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden’. Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen aan- Vraag I Is het […]

Lees meer »

Politieke groepering gob kiest Top 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De leden van de politieke groepering gob hebben tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen voor de Top 3 die de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan leiden. De Top 3 is: 1. Yvonne Salvino2. Leon Geilen3. Marcel Claessens Dit drietal bevat een aantal eigenschappen, die ieder voor zich, maar vooral in gezamenlijkheid staan voor een voortzetting van […]

Lees meer »
standpunt GOB

De Toekomstvisie 2030, ‘zo doen wij dat SAMEN in Sittard-Geleen’

Voorzitter, Ik begin met enkele woorden uit het raadsvoorstel ‘voor u ligt de Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030. Een toekomstvisie die op basis van een intensief samenwerkingsproces tot stand is gekomen. Een visie waaraan we samen uitvoering gaan geven. Een nieuw samenspel. Een nieuwe werkwijze’. En hiervoor voorzitter, willen wij allereerst onze waardering uitspreken. Waardering voor deze […]

Lees meer »

Persbericht Pieter Meekels lijsttrekker GOB verkiezingen 2018

Lijsttrekker Pieter Meekels is gekozen tot lijsttrekker van de politieke partij GOB voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd unaniem tot lijsttrekker gekozen tijdens de drukbezochte ledenvergadering van GOB op 7 maart 2017. Lees hier het volledige bericht

Lees meer »